Korte ord:

Om krig

Krig dræber mennesker - både fysisk og mentalt. Det land, der måtte vinde, vil også være taber, for alle har mistet familie, venner, ejendele, bolig, almene forsyninger af mad og vand m.m. Hvordan kan krig forekomme i år 2023? Er menneskeheden ikke blevet klogere? Hvis et lands leder ønsker krig, burde han/hun afsættes straks. Man er ikke sin opgave voksen, hvis man fører sit land ind i ufred, vold og tab af liv og lemmer. EUs vigtigste gerning har måske netop været at afholde medlemslandene fra at bekrige hinanden.

Kunne alle lande mon blive enige om, at verdenssamfundet havde en kommission til afsættelse af ledere, der fører deres land i krig? Hvis verden stod sammen om, at krig ikke er ønskværdigt, så kunne det måske lade sig gøre, at beholde de unge mænd i live, så de kan leve et fuldt liv. Hvordan skulle det kunne ske, tænker du. Måske skulle alle lande underskrive en traktat, hvor de erklærer, at man ikke vil gribe til våben og angreb, men derimod vælge dialogens vej med udvalgte bisiddere? Bare en tanke. 

Om ligestilling - lige stilling

Der er en bios omkring køn, som givetvis kun kan ændres, hvis vi starter med de små børn. Helt fra små, hvor børn generelt behandler hinanden ens - og leger sammen på tværs af køn, må børn lære at respektere og værdsætte forskellen på køn, ligesom man respekterer forskellen på temperament, evner osv. Udfordringen er i virkeligheden de voksne, som børnene lærer af. Hvordan "afbiosiserer" man pædagogerne, forældrene osv.?
Når vi taler om voksne, er der en kraftig bios, som er vanskelig at ændre på. Men vi kan ændre på de praktiske forhold, der skaber uligheder. Lige stilling på arbejdsmarkedet kan der arbejdes på. Som fx at give lige meget barsel til mænd og kvinder, så begge parter er lige fraværende på arbejdsmarkedet. Det vil samtidigt forbedre kvinders muligheder for lederstillinger og lønforhold/pensionsforhold.
Da mange kvinder nødigt giver slip på deres barsel, er det måske barselsperioden, der skal udvides, så mænd får lige så meget barsel som kvinder. 
Under fanen Konferencer, kan du se, hvad vi arbejdede med i de 3 konferencer, vi har holdt gennem årene om ligestilling. Desværre er vi ikke nået ret meget videre i årene derefter. Metoo har dog skabt en del opmærksomhed omkring sexchikane især når den bliver udøvet af chefer overfor ansatte. Og så kan man jo tænke over, at Shubiduas sang Sexchikane faktisk er helt tilbage fra år 1992!
Metoo blev oprindeligt startet i 2006 af den afroamerikanske aktivist Tarana Burke, og blev genoplivet 11 år efter i 2017 af skuespilleren Alyssa Milano i kølvandet på anklagerne om Harvey Weinsteins seksuelle krænkelser af kvinder.

Nu har vi så fået en ny ligestillingsminister, Marie Bjerre fra Venstre. Det bliver spændende at følge med i, hvad hun kan - og ikke mindst - vil.

Korte ord:
Livet leves forlæns, men forstås baglæns, sagde Søren Kierkegaard engang.
Det er altid nemt at være bagklog, men hvor kunne det dog være nyttigt at være forklog - bare en gang i mellem ;-).