Center for Samfundsudvikling

er en privatfinansieret non-profit paraplyorganisation med underliggende tænketanke og projektgrupper, der udarbejder løsningsmodeller på samfundsrelaterede problemer/udfordringer. Dets formål er at medvirke til at udvikle samfundet i en positiv retning for såvel samfundet som helhed som for det enkelte menneske.

Center for Samfundsudvikling er baseret på “helt almindelige” menneskers sunde dømmekraft.
De mennesker, der er berørt af et bestemt problem i deres dagligdag, har langt hen ad vejen også et eller flere gode forslag til en løsningsmodel på dette problem. Derfor skal de høres og være aktivt med i problemløsningen, så den samlede løsning bliver én, der kan implementeres og bruges i praksis.
Af den grund vil Center for Samfundsudviklings tanke som regel bestå af en skøn blanding af professorer, eksperter og “almindelige” mennesker, som i fællesskab udarbejder den samlede løsningsmodel.

Vi arbejder på flere forskellige måder:

* Via tanke, der laver konferencer, som belyser et bestemt emne, og hvor en relevant målgruppe bliver inviteret.
* Via tanke, der indgår som dele af et større projekt i samarbejde med andre centre, institutter eller organisationer – eller enkeltindivider med gode idéer.
* Via tanke, der udarbejder rapporter, som bliver lagt på www.samfundsudvikling.dk samt givet til det relevante områdes interessenter til frit brug.
* Via almen deltagelse i samfundsdebatten.

Center for Samfundsudvikling er uafhængig af politiske partier og organisationer

Diamanten som logo symboliserer Center for Samfundsudviklings mange facetter. Mangfoldigheden i emner og samarbejder.