Karriere, familie & barsel

– den svære trekant

Konference den 5. november 2018 på Scandic Copenhagen

Vi skal HANDLE – ikke vente. Kom og vær medskaber.

Ejer du eller leder du en SMV?:  Lær hvordan du bruger barselsfondene og optimerer din virksomhed! Se linket her

Partnere: TuborgfondetSE-koncernen, TDC Group.

Fars barsel – mors karriere

Hvis alle virksomheder sørger for en ligelig kønsbalance i 
topledelsen og bestyrelsen …
Hvis far og mor deler barslen og omsorgsrollen ligeligt …
Hvilken værdiskabelse vil det give samfundet og virksomhederne?

 • Vil vi se flere kvinder blandt executives og i bestyrelser, hvis far tager halvdelen af barslen?
 • Kan vi få bugt med de uligheder mellem kønnene, der er på arbejdsmarkedet og i samfundet.
  De uligheder, der gør, at vi stadig – trods megen snak – har få kvinder i topledelser og bestyrelser.
 • Kan vi skabe lige vilkår for mænd og kvinder – uden at ændre på samfundets (og vores egne?) stereotype holdninger til køn og kvalifikationer?
 • Kan vi stille mænd og kvinder lige mht. karriere, løn og pension – uden også at gå i clinch med barsels-/forældreorloven og fordelingen af den?
 • Kan en mere ligelig delt fx 50/50 % barsel ændre på ”samfundets bias og virksomhedskulturen”?
 • Vil mindre virksomheder ansætte flere kvinder i den fødedygtige alder? Og dermed fremme diversiteten i virksomheden.
 • Hvordan gør vi fars barsel til en ”maskulin affære”? Og en gave til mor?
 • Hvordan kunne en delt barsel forløbe? Kunne mor og far have sideløbende barsel samtidigt med arbejde i varierende grad?
  Forslag til modeller bliver præsenteret på konferencen til diskussion og videreudvikling.
 • Hvad tænker fremtidens medarbejdere og ledere, de unge universitetsstuderende, om lige vilkår og 50/50 % barsel, og hvad er deres ønsker til fremtidens arbejdsmarked?

Vi håber, at konferencen vil give adm. direktører, HR-direktører og øvrige deltagere materiale og idéer til det videre arbejde med virksomhedens personaleudvikling og -politik.

Og vi håber, at konferencen vil bidrage til inspiration og nytænkning hos politikere og fagforeninger.

Program:
13.00 Ankomst og registrering
13.30 Velkomst
13.40 Oplæg og debat
15.20 Pause med forfriskninger
15.40 Oplæg og debat
17.20 Opsamling og afrunding – hvad kan vi tage med hjem og arbejde videre med?
17.50 Netværk og buffet/vin/øl/vand frem til kl. 20.30

ca. 18.00 – ca. 19.00 Lær at bruge barselsfondene og optimer din virksomhed (for SMV’ere)
Barselsjurist Hans Frederik Linde informerer om, hvordan du bruger barselsfondene, som bugner af penge, der aldrig bliver søgt om.
Du, som arbejdsgiver, skal nemlig selv gøre en indsats.
Lær hvordan du beregner og søger om den bedste refusion. Der er flere måder at gøre det på. Du får naturligvis mulighed for at stille spørgsmål.

Panel:
Lisbeth Valther – Adm. direktør, Se Next Step A/S
Søren Eriksen – Adm. direktør, Viegand Maagøe A/S
Mette Verner – Professor MSO – VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Jens Aaløse – Koncerndirektør, TDC Group
Jeanette Fangel Løgstrup – Senior Executive Vice President, Danske Bank
Hans Frederik Linde – Barselsjurist, G’Linde

Ordstyrer/moderator: Karen Lumholt, Journalist