Jens Aaløse, TDC Group A/S

Jeanette Fangel Løgstrup, DDB
Slides fra konferencen

 

Se slides fra konferencen - links under paneldeltagernes navne.
(T.O. brugte Jens Aaløse og Lisbeth Valther ingen slides).

 

Karriere, familie & barsel


– den svære trekant


Den 5. november 2018 på Scandic Copenhagen kl. 13.30


Fars barsel / Mors karriere

 

Hvis alle virksomheder sørger for en ligelig kønsbalance i topledelsen og bestyrelsen ...


Hvis far og mor deler barslen / forældreorloven og omsorgsrollen ligeligt ...


Hvilken værdiskabelse vil det give samfundet og virksomhederne? Mænd og kvinder - og børn?

 

Lisbeth Valther, SE Next Step A/S

Søren Eriksen, Viegand-Maagøe A/S
Slide fra konferencen